Odalisk in blije verwachting

Odalisk in blije verwachting

Geschilderd hout, 2020
22 x 20 x 51 cm

In de Kunsten zijn Odalisken alleen maar zwoel en mooi.
Hier zet de Odalisk de daad bij het woord; ze is in blije verwachting?
Haar tweede been is een los element dat naar believen geplaatst kan worden.